ABOUT


Sve

Frida är en realistisk målare bosatt i Björsbyn utanför Luleå i Norrbotten. Hon är utbildad ämneslärare i bild och arbetar på Luleå tekniska universitet som adjunkt inom estetisk lärprocess. Frida studerar även vidare på avancerad nivå på Konstfack för att fortsätta utvecklas framåt inom konsten.


Hon är född och uppvuxen i Tornedalen nära älven, skogen och de vilda djuren. Med naturen som granne influeras hon mycket av det norrländska landskapet med dess växter, djur och insekter. Denna djupa vördnad för naturen kommer fram genom hennes måleri till noggranna bilder. Måleriet och konsten har alltid varit viktiga beståndsdelar i hennes liv. Hon älskar att använda alla möjliga tekniker och leka runt med olika material, ibland karvar hon i älg- och renhorn, andra gånger är det keramik som står i fokus. Hur som helst så tar måleriet ändå upp mest av tiden i hennes ateljé. Bortsett från skogen, är ateljén där hon helst vill vara. Frida skapar mest i olja, vattenfärg och krita. 

 

 

Eng

Frida Keisu is a realist painter based in the rugged coastline of Northern Sweden, in Björsbyn Luleå. Frida has a Masters Degree in Arts and Education and works as an independent artist, as well as an art teacher and lecturer at the University of Technology in Luleå. Frida also studies at Konstfack which Sweden’s largest university for arts, crafts and design.

 

Frida is born and raised in Tornedalen, and next door to vast wilderness and untouched nature. Her art is fuelled and inspired by the raw spirit of this beautiful Northern Scandinavian landscape. The awareness and connection to nature and its animals are crucial for her, and this deep awe is translated by her brush strokes to her meticulous paintings. Painting and art have always played a major role in Frida’s life. She loves to work with a variety of techniques and play around with all kinds of materials; from engraving reindeer antlers to shaping ceramics. However, painting is always her main centre of attention and what takes up most of her time when she’s in her studio. Her art studio is her oasis. Apart from the forest, it’s her favourite place top be. Frida mostly uses oil, water colour and chalk when she paints.